Les Trois Pommiers vzw


"Les Trois Pommiers" is een intergenerationele leefomgeving die plaats biedt aan ongeveer 200 personen in individuele woningen :

 • eenoudergezinnen in moeilijkheden en hun kinderen
 • senioren
 • geïsoleerde volwassenen of gezinnen in precaire situaties
 • volwassenen met psychiatrische stoornissen
 • personen met een lichte fysieke en/of mentale handicap

Wie zijn we ?

De vzw is ontstaan vanuit een lang denktraject dat begon met de opvang van pubers in breuk met hun gezin. Snel bleek dat een specifieke begeleiding voor tienermoeders noodzakelijk werd. Een tehuis voor alleenstaande moeders ‘Le chant d’oiseau ‘ werd opgericht in 1975. Enkele jaren later, werd een gelijkwaardig Nederlandstalig tehuis opgericht.

 

Op basis van de opgedane ervaringen groeide het idee van het project verder…

 

Er werd opgemerkt dat de meeste jongeren een gezin wensten op te stichten. Ze waren op zoek naar contacten met oudere mensen. Mensen met minder tijdsdruk en met andere soorten zorgen, maar die vaak ook nood hadden aan genegenheid. 

 

 


 

En hoe zit het met de kleine kinderen… ? voor wie het zo belangrijk is om zich te ontwikkelen in een natuurlijke omgeving waar er contacten mogelijk zijn met personen van verschillende generaties en waar er hechte banden kunnen ontstaan zoals in een echt gezin dat ze vaak missen.

 

Het idee kwam toen op bij Odette Verdickt om te innoveren door verschillende generaties samen te brengen onder hetzelfde dak. Het avontuur begon in 1982 en bleef zich verder ontwikkelen door de jaren heen.

 

Op heden, worden er meer dan 200 mensen ontvangen en ondergebracht in meer dan 120 woningen verspreid over 5 verschillende sites in Brussel.

Onze doelstellingen

Wij komen op tegen uitsluiting en segregatie en wij weigeren om mensen te stigmatiseren en te identificeren volgens hun problemen om ze zo onder te brengen in gescheiden zorgafdelingen.

 

Wij bieden een menswaardige leefomgeving, het dichtstbijzijnde bij een natuurlijke leefomgeving, waar mensen van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten en bijstaan.

 

Wij baseren ons werk op het respect van het leven en de menswaardigheid.

 

Wij ontwikkelen onze aanpak op basis van de natuurlijke et de spontane informele contacten tussen de verschillende generaties, tussen de senioren, de jonge moeders en hun kinderen.

 

Wij bevorderen de autonomie en de deelname van de bewoners.

 

Wij scheppen een leefomgeving waarin diegene die zich uitgesloten en hulpeloos voelt een hulpbron voor anderen kan worden.

 

Wij bieden hulp op maat naargelang de individuele behoeften en niet op basis van institutionele noodzaak.

 

Wij steunen vrijwilligerswerk en waarderen ervaringen uit diverse achtergronden.

 

Wij werken samen met talrijke verenigingen in en buiten Etterbeek.

 

Wij beschikken over bevoegd personeel, werknemers en vrijwilligers.


Het onthaaltehuis

Het onthaaltehuis is erkend door de Franstalige Gemeenschapcommissie (COCOF) voor 40 bewoners.

 

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen opgevangen worden maar er wordt voorrang gegeven aan zwangere vrouwen of ouders vergezeld door kinderen.

 

Mensen verblijven er in individuele flats uitgerust met een kleine keuken en een badkamer.

 

Er wordt een psychosociale begeleiding aangeboden door een multidisciplinair team en een aanwezigheid 24u/24u is verzekerd. Nazorg is mogelijk indien nodig.

 

Sociale re-integratie en autonomie worden aangemoedigd

 

Er wordt veel belang gehecht aan de moeder/kind relatie en de harmonieuze ontwikkeling van het kind wordt opgevolgd.

 

Er wordt een secure omgeving geboden aan kinderen en moeders die gevlucht zijn voor huishoudelijk geweld.

 

Kinderopvang wordt georganiseerd voor kinderen van moeders die werken, die een opleiding volgen of die nood hebben aan ondersteuning voor de opvoeding van hun kinderen.

 

Sociaal en relationeel leven wordt aangemoedigd in een intergenerationele leefomgeving.

 

Er worden recreatieve en culturele activiteiten georganiseerd voor alle inwoners van de vzw

 

De dagprijs wordt berekend volgens het decreet van COCOF maar wij beperken de maandelijkse bijdrage tot 1/3 van de inkomsten

Contact

Sylvie Theys

maisondaccueil@lestroispommiers.be

02/649.73.01


Initiatief van beschute woningen

Er zijn 15 wooneenheden erkend als beschut wonen. Deze zijn geïntegreerd in het intergenerationeel leefmilieu ontwikkeld door de vzw.

 

Er worden mensen opgenomen die wegens een psychiatrische stoornis niet zelfstandig kunnen wonen.

 

De doelstelling is de sociale integratie te promoten van personen met een psychiatrische of een psychologische stoornis, die niet zelfstandig kunnen leven.

 

Er wordt onderdak geboden in individuele flats, met gemeenschappelijke ruimtes en gezamenlijke activiteiten, wat de sociale contacten bevorderd zonder de privacy van iemand te schenden.

 

De prijs van het verblijf is afhankelijk van de gevraagde diensten. Er wordt voorrang gegeven aan personen die nood hebben aan volpensioen (of half-pensioen) dat aangeboden wordt in de Kazernelaan.

 

Het sociaal team verzekerd een dagelijkse permanentie van 9u tot 17u en de bewoners van de Kazernelaan genieten van de aanwezigheid van verzorgend personeel 24u/24u in geval van nood.

Contact

Denis Vanderstichele

residant@lestroispommiers.be

02/640.00.35


Het Rusthuis

Het rusthuis is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie (COCOM) met het nummer PA 3017 voor 18 bewoners.

 

Er verblijven valide bejaarden (bij aankomst) ouder dan 60 jaar, in individuele flats van 25m2, uitgerust met een kleine keuken en een badkamer.

 

De bewoners mogen er intrekken met hun persoonlijk meubilair.

 

Gemeenschapsleven wordt aangemoedigd binnen een intergenerationele leefomgeving.

 

Er wordt een persoonlijke begeleiding aangeboden rekening houdende met de verwachtingen en de behoeftes van elke bewoner.

 

Er heerst een aangename sfeer waar iedere bewoner uniek is.

 

Er worden recreatieve en culturele activiteiten georganiseerd voor alle inwoners van de vzw

 

De dienst is verzekerd 24u/24u door bekwaam verzorgend personeel

 

De dagprijs bedraagt 54.07 € (1644.62 € per maand) (01/2023) in volpensioen.

Contact

Valérie Delens

valerie@lestroispommiers.be

02/640.30.54


Het sociaal verhuurkantoor

Het SVK is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 105 wooneenheden.

 

De woningen die beheerd worden door « Les Trois Pommiers » zijn voornamelijk bestemd voor mensen met een laag inkomen, in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden in de sociale woonsector.

 

 

De begeleiding past zo goed mogelijk aan de realiteit van de aanvragen et aan de behoeften van de mensen voor hun sociale reclassering.

 

Inschrijvingsaanvragen kunnen per post of per mail ingediend worden.

 

De inschrijvingsregisters worden bijgehouden door het begeleidingsteam. Voor meer informatie, raadpleeg de toewijzingsprocedure.

 

De sociale begeleiding past zich aan de realiteit van het terrein aan en is afhankelijk van het type van de bevolking en de infrastructuur van de woningen.

Télécharger
Inschrijvingsaanvragen
form-inscription-ais-nl-2022.pdf
Document Adobe Acrobat 121.7 KB
Télécharger
Toewijzingsprocedure
reglement-attribution-nl.pdf
Document Adobe Acrobat 116.4 KB

Contact

Catherine Verdickt

Les Trois Pommiers (AIS)

Avenue des Casernes 41

1040 Etterbeek

logement@lestroispommiers.be


De raad van bestuur

De bestuurders zijn zeer betrokken bij het beheer van de vzw wiens doelstellingen hen nauw aan het hart liggen. Ze besteden veel tijd aan het dagelijkse beheer.

 

Elk van hen neemt verschillende verantwoordelijkheden op zoals de boekhouding, de externe betrekkingen, het opvolgen van de SVK afdelingen, de verzekeringsdossiers, het opvolgen van de mede-eigendommen, het opvolgen van de verschillende huurcontracten, het inzamelen van giften, het opstellen en indienen van projecten,…

 

Dit belangrijk werk dat op vrijwillige basis uitgevoerd wordt, beperkt de kosten van administratief personeel.

 

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Etienne Snyers (Voorzitter)
 • Catherine Verdickt (Afgevaardigde bestuurdster)
 • Huguette Boon Falleur
 • Aymar de Brouchoven de Bergeyck
 • Claire de Coninck
 • Inès de l'Escaille de Lier
 • Marie-Anne van Hecke
 • Vinciane Verdickt
 • Francis Delens
 • Vincent Boon-Falleur

Onze werknemers en vrijwilligers

Een multidisciplinair team met 30 VTE (of ongeveer 40 personeelsleden) is actief binnen de vzw om alle toegewezen opdrachten te vervullen:

 • Verzorgend personeel
 • Socio-educatief personeel
 • Technisch personeel, voor onderhoud en logistiek
 • Animatie personeel
 • Administratieve krachten

Sinds de oprichting van Drie Appelbomen is hun rol van essentieel belang. Zij vervolledigen het team van loontrekkend personeel dat aanzienlijk is toegenomen doorheen de jaren. Zij zijn geen tegenstanders, integendeel de verantwoordelijkheden van iedereen worden gewaardeerd. Hun aanwezigheid komt overeen met 4 VTE (11 personen).

Ons steunen

Een financiële donatie is een waardevolle hulp om de kassa van wederzijdse hulp bij te storten of de vernieuwingsprojecten van "Les Trois Pommiers" te steunen.

 

Uw donatie kan op de bankrekening van de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 gestort worden met de nodige mededeling *020/0280/00026* of via deze link. De VZW zal verwittigd zijn.

 

Een jaarlijkse fiscale attest wordt uitgegeven als het totale bedrag van uw giften tenminste 40 € bedraagt.